Web račun

 

Kroz servis webracun.net - online poslovni programi, Ivanel.net je u mogućnosti da ponudi poslovne aplikacije zasnovane na cloud platformi. 

 

 

Za više informacija i demonstraciju aplikacije posetite servis webracun.net

 

Mogućnosti uključuju

 

Izdavanje računa


Kreirajte prvi račun za manje od 10 minuta, svaki sledeći za manje od 2. Bilo da imate definisan šifarnik artikala i klijenata ili tek počinjete sa radom u aplikaciji, formiranje računa je brzo i jednostavno.

Nakon što formirate račun možete ga odštampati direktno iz aplikacije ili preuzeti u pdf formatu. Stavke računa možete eksportovati u .xls format ukoliko Vam je potrebna dalja obrada.

Pratite formirane račune u listi izlaznih računa koju možete filtrirati po opsegu datuma, broju ili klijentu.

 

Izdavanje predračuna


Formiranje predračuna je lako koliko i kreiranje računa.

Odredite rok važenja, dodajte stavke i odštampajte predračun direktno iz aplikacije ili izvezite u pdf format.

Ukoliko Vam je potrebna dalja obrada stavke takođe možete izvesti u xls format.

Nakon što je Vaš predračun prihvaćen od strane kupca, formirajte račun na osnovu predračuna bez ponovnog unosa podataka.

 

 

Vođenje primljenih računa


Vodite knjigu primljenih računa koju u možete filtrirati i po datumu, roku plaćanja, klijentu ili broju.

Webracun.net poslovni program će sve unete dokumente voditi po karticama klijenata, i prikazati Vam detaljan pregled poslovanja sa detaljima o nastalim i isplaćenim potraživanjima i obavezama,

 

Interne otpremnice


Ukoliko imate više poslovnih objekata ili magacina, pomoću internih otpremnica ćete lako evidentirati transfer robe među njima.

Odaberite magacin iz kog prenosite robu i magacin u koji prenosite robu, a zatim unesite artikle. Webracun.net poslovni program će evidentirati prenos robe iz jednog u drugi magacin i uredno formirati kartice artikala i magacina.

 

Proizvodnja


Vodite proizvodnju kroz webracun.net poslovni program.

Formirajte proizvodne listove i evidentirajte utrošen materijal i proizvedene stavke. Nakon što formirate proizvodni list program će korigovati stanje u magacinima na osnovu utrošenih i proizvedenih stavki.

 

Izvodi


Evidencija naplaćenih potraživanja i isplaćenih obaveza nikad nije bila lakša.

Stavke izvoda čiji žiro račun je vezan za klijenta u šifarniku webracun.net poslovni program će sam knjižiti na karticu odgovarajućeg klijenta.

Za stavke čiji račun nije unet u šifarnik možete sami odabrati klijenta na čiju karticu treba knjižiti odobrenje ili zaduženje, nakon čega će svaka sledeća stavka sa istim žiro računom automatski biti knjužena na istog klijenta.

 

Maloprodajni izveštaji


Za kompletnu evidenciju poslovanja na jednom mestu obezbedili smo i unos izveštaja maloprodaje. Bilo da imate jedan maloprodajni objekat ili više objekata, svi maloprodajni izveštaji se čuvaju u istoj bazi i ulaze u kompletan pregled poslovanja.

Primljena knjižna odobrenja
Unos primljenih knjižnih odobrenja je omogućen kroz interfejs sličan unosu računa.

Nakon unosa knjižnog odobrenja webracun.net poslovni program će knjižiti iznos na karticu klijenta i razdužiti odabrani magacin.

 

Izdata knjižna odobrenjaUnos izdatih knjižnih odobrenja je omogućen kroz interfejs sličan unosu računa.

Nakon unosa knjižnog odobrenja webracun.net poslovni program će knjižiti iznos na karticu klijenta i zadužiti odabrani magacin.

 

Tri nivoa kategorizacije artikala

Artikle podelite na klase, kategorije i grupe.

Bez obzira na diverzitet robe sa kojom poslujete ovakva kategorizacije će biti dovoljna da pokrije sve moguće scenarije. 

 

Rad sa neograničenim brojem poslovnica i magacina


Ukoliko imate potrebu za tim, možete voditi neograničen broj poslovnica i magacina.

Ova mogućnost je posebno pogodna za firme koje, na primer, imaju centralnu poslovnicu u kojoj se radi proizvodnja i niz maloprodajnih objekata za distribuciju robe.

Formirajte strukturu svoje firme u poslovnom programu i radite transfere robe iz jedne u drugu poslovnicu sa svim podacima na jednom mestu.

 

Detaljan šifarnik klijenata


Vodite podatke o svojim poslovnim partnerima, uključujući liste kontakata, žiro računa i osnovnih podataka o partneru.

Pregled kartice klijenta u ili van valutacije možete dobiti na jedan klik.

 

Pregledni izveštaji o poslovanju


Izveštaji o poslovanju formirani na osnovu unetih dokumenata daće Vam detaljan uvid u rezultate poslovanja.

Pratite prodaju artikala po poslovnicama, ukupne obaveze i potraživanja u i van valutacije, kao i stanja po magacinima na jednom mestu.

Mogućnosti

Web interfejs, dotupan svuda

Bilo da imate više poslovnica ili ste često na terenu, dostupnost aplikacije na svakom mestu je zagarantovana.

Pregled poslovanja na klik

Prilagođen potrebama korisnika koji nemaju vremena za uhodavanje sa komplikovanim sistemima.

Finansije, roba i proizvodnja

Ispunjava osnovni zahtev svakog privrednika i preduzetnika - kreirati poslovne dokumente brzo i lako uz automatsku evidenciju obaveza i potraživanja

Opcije na pravim mestima

Prilikom kreiranja poslovnih dokumenata sve opcije koje Vam mogu zatrebati dostupne su u istom formularu u kom kreirate dokument.

Podrška i uputstva

Bogato uputstvo dostupno na sajtu aplikacije i raspoloživost tima koji stoji iza razvoja aplikacije, garantuju odsustvo problema pri korišćenju

Mogućnost nadogradnje

Kako se poslovni procesi razlikuju međusobno, tako je potrebna i modifikacija programa koji se koriste za njihovo evidentiranje.