Fizička lica

Fizička lica

Flat kućni paket bez limitiranja protoka internet saobraćaja, Tx/Rx odnos 1/10.

Paket Brzina Cena Cena+PDV
K1 10Mbs 1.410,oo. 1.692,oo
K5 15Mbs 2.500,oo 3.000,oo
K10 20Mbs 4.500,oo 5.400,oo
K20 30Mbs 8.000,oo 9.600,oo
K40 40Mbs 12.000,oo 14.400,oo

Napomena!

Za fizička lica nije neophodna ugovorena obaveza na vremenski period ali važe opšti uslovi ugovaranja o pružanju telekomunikacionih usluga