IPv4 adrese

Osim ukoliko ugovorom ili nekim drugim dokumentom nije drugačije definisano, nadoknada za javne, statične IP adrese se plaća, dok se javne, dinamične adrese dobijaju sa internet paketom bez nadoknade.

Cene javnih statičnih IP adresa na mesečnom nivou:

Paket Količina Cena Cena+PDV
IP 1 1 IP 950,oo 1.140,oo
IP 10 5 IP's 8.000,oo 9.600,oo
IP 50 50 IP's 35.000,oo 42.000,oo
IP 100 100 IP's 50.000,oo 60.000,oo
IP 250 250 IP's 75.000,oo 90.000,oo

Napomena!

IPv4 statične, javne adrese su namenjene poslovnim korisnicima. Adrese se daju u najam na mesečnom nivou, odnosno na ugovor od 12 do 36 meseci. Provajder zadržava pravo da u svakom trenutnku prekine usluge najma ukoliko se klijent (korisnik adresa) ne pridržava ugovorenih obaveza. Za ostvarivanje usluge iz navedenih paketa nije neophodna ugovorena obaveza na određeni vremenski period, ali važe opšti uslovi ugovaranja o pružanju telekomunikacionih usluga.