Reklamacije

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS, broj 62/2014)

Preduzeće IVANEL.NET DOO Topola

izdaje

OBAVEŠTENJE

o načinu i mestu prijema reklamacija.


Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno ili pisanim putem na adresi preduzeća IVANEL.NET DOO Topola, pozivom na besplatnu telefonsku liniju: 0800 444 112 ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: reklamacije@ivanel.net

Usmene, pisane i telefonske reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena od 09 do 17 časova, od ponedeljka do petka, na adresi IVANEL.NET DOO Topola, Ul. Mije Todorovića 82, 34310 Topola, licu ovlašćenom za prijem reklamacija. Reklamacije koje se dostavljaju elektronskom poštom ili PTT-om, mogu se dostaviti u periodu 24/7-365 dana u godini.


U Topoli,
Dana: 31.08.2018. god.


Ovlašćeno lice za prijem i rešavanje reklamacija
Ivan Lekić