Fizička lica

Fizička lica

Flat kućni paket bez limitiranja protoka internet saobraćaja, Tx/Rx odnos 1/10.

Paket Brzina Cena Cena+PDV
K1 10Mbs 1.410,oo. 1.692,oo
K5 15Mbs 2.500,oo 3.000,oo
K10 20Mbs 4.500,oo 5.400,oo
K20 30Mbs 8.000,oo 9.600,oo
K40 40Mbs 12.000,oo 14.400,oo

Napomena!

Za ostvarivanje internet usluge iz navedenih paketa, pod uslovom da korisnik već poseduje neophodnu opremu ili istu nabavi i instalira o svom trošku, nije neophodna ugovorena obaveza na određeni vremenski period opšti uslovi ugovaranja o pružanju telekomunikacionih usluga