Poslovni korisnici

Poslovni korisnici

netinoffice

Poslovni Flat paket bez limitiranja protoka internet saobraćaja Tx/Rx odnos 1/2

Paket Brzina Cena Cena+PDV
B2 2Mbs 2.200,oo 2.640,oo
B5 5Mbs 4.500,oo 5.400,oo
B10 10Mbs 8.000,oo 9.600,oo
B20 20Mbs 14.000,oo 16.800,oo
B40 40Mbs 24.000,oo 28.800,oo

Napomena!

Nije neophodna ugovorena obaveza ukoliko korisnik poseduje ili nabavi sam svu neophodnu mrežnu opremu ali važe opšti uslovi ugovaranja o pružanju telekomunikacionih usluga Za poslovne korisnike, odnosno pravna lica uplata se vrši po izdavanju računa na jedan od poslovnih računa IVANEL.NET-a:

BANCA INTESA 160-324836-30,

ALPHA BANKA 180-5281210035669-74,

PROCREDIT BANK 220-121578-78,

ČAČNSKA BANKA 155-19425-32.