Fizička lica

Fizička lica

homenet

Flat kućni paket bez limitiranja protoka internet saobraćaja, Tx/Rx odnos 1/4.

Paket Brzina Cena Cena+PDV
K2 2Mbs 1.330,oo. 1.596,oo
K5 5Mbs 2.500,oo 3.000,oo
K10 10Mbs 4.500,oo 5.400,oo
K20 20Mbs 8.000,oo 9.600,oo
K40 40Mbs 12.000,oo 14.400,oo

Napomena!

Za fizička lica internet uplate se vrše avansno – prepaid! Nije neophodna ugovorena obaveza na vremenski period ali važe opšti uslovi ugovaranja o pružanju telekomunikacionih usluga Naša preporuka je da uplate vrštite ili direktno kod nas ili na šalteru filijale Banke INTESA AD Beograd u Topoli na račun br:160-0300100206742-71 bez plaćanja provizije na transakcije.